Hakkımızda

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye iç ve dış göç süreçleri açısından çok zengin tarihsel, kültürel, toplumsal deneyimlere sahip bir ülkedir.

1950’lerde başlayan ve gittikçe hızlanan kitlesel köyden kente göç sürecini, 1960’larda Batı Avrupa’ya yönelen işçi göçü, aile birleşimi nedeniyle göçler, daha sonra Arap ülkelerine yönelen geçici sözleşmeli işçi göçü ile ilerleyen dönemde Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerine
yönelen yeni bir iş göçü hareketi izlemiştir.

Diğer yandan, 1990’lardan sonra beklenmedik biçimde Türkiye’ye yönelen yeni göç hareketleriyle geçici ve mekik göç, transit göç, emekli göçü, iltica ve çeşitli türlerde düzensiz göç akımları Türkiye’nin uluslararası göç hareketi içindeki konumunu değiştirmiştir. Türkiye artık yalnız göç veren değil aynı zamanda göç alan bir ülke olarak nitelendirilmektedir. 2011 yılından itibaren ise iç savaş sebebiyle Suriye’den Türkiye’ye daha önce deneyimlenmeyen yoğunlukta bir kitlesel göç başlamıştır.

Tüm bu oluşumlar çerçevesinde Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca amacı, göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Türkiye’de geniş kapsamlı, çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan ilk göç araştırmaları merkezi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi TESAR’a (Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezi) bağlı birim olarak başlayan Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10.5.2005 tarih ve 25811 sayılı Resmi Gazete’de tüzüğünün yayınlanması ile kuruluş sürecini tamamlamıştır. 2005’ten bu yana iç ve dış göç ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer çalışmalarımız için: http://goc.bilgi.edu.tr

Göç Farkındalık Eğitimimize Hemen Katılabilirsiniz!

Online Göç Farkındalık Eğitimimize ücretsiz olarak hemen katılabilir​
ve dilediğiniz zaman derslere başlayabilirsiniz.