4 – Mülteci Hukuku

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Ders Sonunda
Sertifika
Ders Paketi
Ders Materyali

Öğrenme Çıktıları:

  • Mülteci hukukunun hangi amaçla ortaya çıktığının kavranması.
  • 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin kapsamı ve neden imzalandığının öğrenilmesi.
  • 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki sınırlama, eksiklikler ve bunların giderilmesi için çözümler üzerine düşünme.

 

Okumalar:

 

Podcast:

 

Blog / Medya Makale:

 

Videolar:

 

Film Önerileri: