1 – Göç: Temel Kavramlar

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Ders Sonunda
Sertifika
Ders Paketi
Ders Materyali

Öğrenme Çıktıları:

  • Göç ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi.
  • Farklı göç türlerinin ve nedenlerinin karşılaştırılabilmesi.
  • Göç kuramlarıyla ilişkili olarak göç nedenlerinin incelenmesi.

 

Okumalar:

 

Podcast:

 

Blog / Medya Makale:

 

Videolar:

 

Film Önerileri: