3 – İnsan Hakları ve Göç

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Ücretsiz

Öğrenme Çıktıları:

  • İnsan haklarının temel değerlerinin ve özelliklerinin anlaşılması.
  • İnsan hakları tartışmasının ortaya çıkışı ve dayanaklarının öğrenilmesi.
  • İnsan hakları kavramının üç temel unsuru olan birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakların tanımlarının öğrenilmesi.

Okumalar:

 

Podcast:

 

Blog / Medya Makale:

 

Videolar:

 

Film Önerileri: