Ruh Sağlığı ve Göç

6 – Ruh Sağlığı ve Göç

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Ücretsiz

Öğrenme Çıktıları:

  • Mülteci ruh sağlığının Türkiye’nin genel bir sorunu olduğunu kavrama.
  • Yeterlilik geliştirme çalışmalarının ne olduğunu öğrenme.
  • Yeterlilik geliştirme çalışmalarının hedeflerini öğrenme.
  • Kalıcı ve sürdürülebilir yeterlilik geliştirme çabaları için hangi araçların ve yöntemlerin kullanıldığını öğrenme.
  • Uyum sorununun çözümü için gerekenleri öğrenme.

Okumalar:

 

Podcast:

 

Blog / Medya Makale:

 

Videolar:

 

Film Önerileri: