Türkiye'de Göç Tarihi

2 – Türkiye’de Göç Tarihi

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Ücretsiz

Öğrenme Çıktıları:

  • Türkiye’de göç tarihinin çok katmanlı bir süreç olduğunun anlaşılması.
  • Türkiye göç tarihi ile ilgili bilgi edinme.
  • Türkiye tarihinde farklı göç türleri olduğunun öğrenilmesi ve bunların örneklerinin anlaşılması.

 

Okumalar:

 

Podcast:

 

Blog / Medya Makale: 

 

Videolar:

 

Film Önerileri: